į pirmą puslapį

Portretai

Bažnyčioje ir vienuolyne būta fundatorių, geradarių ir Bažnyčios hierarchų portretų galerijos. Didžioji jos dalis išliko. Šiandien galime matyti visus dokumente minimus penkių popiežių atvaizdus. Du iš jų (Pijaus VI ir Klemenso XIV) tapyti XVIII a. antrojoje pusėje, o trys (Mikalojaus IV, Siksto V ir Aleksandro V) šiek tiek vėliau, galbūt XIX a. pradžioje. Visi šie popiežiai buvo svarbūs pranciškonų ordinui, taigi jų atvaizdai vienuolyne atsidūrė neatsitiktinai. 

Tytuvėnų bažnyčioje taip pat yra šeši iš buvusių dvylikos geradarių portretų: po du Andriejaus ir Jeronimo Valavičių ir dviejų vienuolyno XVIII a. pabaigos geradarių: Simono Goniprovskio ir Mikalojaus Tolvaišo Stackevičiaus.

Paveikslai saugomi antrajame vienuolių choro aukšte, vienuolyno koridoriuje, bažnyčios presbiterijoje ant šoninių sienų.

aukstyn