į pirmą puslapį

Šv. Pranciškaus Asyžiečio genealoginis medis

Tai vienas išskirtiniausių Tytuvėnų bažnyčioje esančių tapybos darbų, sukurtas nežinomo dailininko XVIII a. pirmojoje pusėje. Tikėtina, kad paveikslas nutapytas Lietuvos bernardinų Šv. Kazimiero provincijos įkūrimo 1729 m. ir vienuolyno atnaujinimo proga. Drobė išsiskiria sudėtinga kompozicija, susidedančia iš daugybės elementų. Apatinėje paveikslo dalyje pavaizduotas gulintis miręs šv. Pranciškaus giminės pradininkas konsulas Sekstas Anicijus Pretorijus. Iš jo krūtinės išaugęs medis, tarp kurio šakų pasklidę kiti šv. Pranciškaus protėviai. Medžio kamienas – obeliskas, kurio viršūnėje, ant debesų pjedestalo, pavaizduotas pats šventasis. Genealoginiam medžiui suteikta natūralaus medžio lajos forma. Tarp medžio šakelių nutapyti 52 protėvių atvaizdai. Jie sunumeruoti ir įvardyti tapytų lentelių įrašuose. Šis kūrinys – tarsi iliustruotas dokumentas, kuriame embleminiu principu jungiami du savo reikšme lygiaverčiai elementai – vaizdas ir tekstas. 

Paveikslas laikomas zakristijoje.

aukstyn