į pirmą puslapį

Petro Rozelino paveikslai

Bažnyčios centrinės navos sienas puošia dailininko Petro Rozelino 1796–1801 m. sukurtas 6 darbų ciklas: „Jėzaus gimimas“ („Karalių pasveikinimas“), „Vakarienė fariziejaus Simono namuose“, „Šv. Stepono mirtis“ (?), „Piemenėlių pagarbinimas“, „Kristus laimina vaikus“, „Kristus gydo ligonius“. Visos kompozicijos įtaigios, aiškios logiškos struktūros, savaip racionalios, komponuotos pagal panašų principą, daugiafigūrės, sudarytos iš daugiau negu dešimties figūrų. Veiksmas vyksta architektūriniame Jeruzalės miesto fone, paprastai erdviame kieme, pro dideles architektūrinių elementų ertmes šviečia debesuoto lango fragmentai, tik šv. Stepono užmušimo scena pavaizduota už miesto sienos, smėlėtos dykumos peizažo fone. 

Iš bažnyčios centrinės navos pro didžiojo altoriaus antro tarpsnio ažūrą matyti aukštai ant presbiterijos sienos įkomponuotas dar vienas 1801 m. šios dailininko nutapytas paveikslas – „Šv. Pranciškaus išaukštinimas“. Paveiksle vaizduojamas į dangų kylantis šventasis, jį adoruojantys keturi „įvairaus amžiaus“ angelai ir trys į grupelę sujungtos sparnuotos angelų galvutės. Po šventojo kojomis pavaizduota širdies pavidalo liepsna degantis aukuras bei visi šventojo atributai, simboliškai liudijantys žemiškų vertybių neigimą ir visišką savęs atidavimą Jėzaus tarnystei.

aukstyn