į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais 11.00
Šiokiadieniais (išskyrus pirmadienius) 10.00
Šeštadieniais 11.00

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Pirmo mėnesio sekmadienį po 11 val. šv. Mišių

PAMALDOS ŠV. LAIPTŲ KOPLYČIOJE
Paskutiniais mėnesio penktadieniais vasaros metu

DIEVO GAILESTINGUMO PAMALDOS
Penktadieniais po 10.00 val. šv. Mišių

KRYŽIAUS KELIAS
Paskutinį mėnesio penktadienį po šv. Mišių arkadose

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias

Kunigas budi raštinėje prieš Mišias ir po Mišių

mob. 861415956

ATLAIDAI
Šv. Antano atlaidai – birželio 13 d. (keliami į sekmadienį)
Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidai – pirmąjį liepos sekmadienį
Švč. M. Marijos Angelų Karalienės (Porciunkulės) atlaidai – pirmą rupgūčio sekmadienį

PILIGRIMŲ ŽYGIAI
Paskutinį rugpjūčio sekmadienį iš Tytuvėnų į Šiluvą su Fatimos Dievo Motinos statula

aukstyn