į pirmą puslapį

Medinės skulptūros

Dėmesio vertas Tytuvėnų bažnyčios XVI–XIX a. medinių skulptūrų rinkinys, kuriame vyrauja profesionalūs vietos skulptorių kūriniai. Tarp jų yra keletas įdomių liaudiškos drožybos pavyzdžių. 

Ansamblis puoštas bei tebepuošiamas medinėmis skulptūromis, dažniausiai vaizduojančiomis kenčiantį, nukryžiuotą Kristų ir šv. Pranciškų Asyžietį. Seniausios, XVI a. pabaiga–XVII a. pirmąja puse datuojamos Sopulingosios Dievo Motinos ir šv. evangelisto Jono skulptūros. Gali būti, kad jos kadaise priklausė ant sijos komponuotai Jėzaus nukryžiavimo grupei. Spėjama, kad jos puošė senąją medinę, 1555 m. minimą Tytuvėnų Šv. Jono titulo šventovę.

Įspūdinga dydžiu ir drožybos pobūdžiu XVII a. Nukryžiuotojo skulptūra, puošianti bažnyčios prieangį. Šventovės prieangyje, nišoje virš švęsto vandens indo, įkomponuota retai XVIII a. Lietuvos dailėje aptinkama Švč. Jėzaus Širdies skulptūra. Šv. Pranciškų išlikusiuose skulptūriniuose jo atvaizduose matome maldos ir stigmų gavimo pozomis. Be šių vyraujančių, išliko ir keletas Lietuvos bažnyčių dailėje populiarius šventuosius vaizduojančių statulėlių.

aukstyn