į pirmą puslapį

Aptaisai

Švč. Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo aptaisai priskirtini ornamentinei šios dailės rūšies dirbinių grupei. Jie sumontuoti iš septynių nevienodo dydžio lakštų, dviejų atskirai pritvirtintų karūnų ir dešimties žvaigždučių. Prie paveikslo pagrindo aptaisai prikalti vinutėmis, tokiomis pačiomis vinutėmis sujungti ir sutvirtinti vienas ant kito užleistų lakštelių pakraščiai. Aptaisai ištisai dengia figūras, išskyrus jų veidus, kaklus, plaštakas bei Kūdikėlio Jėzaus pėdas. Dievo Motinos ir Kūdikėlio drabužiai vienas nuo kito atskirti spalva (Jėzaus auksuoti), kalstymo būdu ir ornamento piešiniu. 

Itin taisyklingomis geometrinėmis formomis bei sausesniu, ne tokiu tapybišku dekoru nuo aptaisų skiriasi auksuotos karališkos formos karūnos. Jų forma ir dekoras netapatūs ir nutapytoms. Galbūt autentiškos karūnos buvo pavogtos 1708 m., kai bažnyčios lobynas buvo apiplėštas. Naujos karūnos galėjo būti užsakytos meistrui, kuris kiek vėliau (apie 1749 m.) darė aptaisus šv. Onos ir šv. Pranciškaus paveikslams, nes sulyginus matyti, kad šv. Onos karūnos forma ir dekoras beveik vienodi. Marijos karūnai puošnumo ir prabangumo suteikia ne iškalti, bet iškirpti ir atskirai prie lankelio pritvirtinti dekoratyvūs atlenkti trilapiai motyvai. Abi karūnos užbaigtos Maltos kryželiais.

aukstyn