į pirmą puslapį

Krikštykla

Krikštykla įrengta centrinės navos kairėje, pilioriaus briaunoje. Jos struktūra primena altorių: ji turi siaurą sarkofago formos mensą ir dvitarpsnį retabulą. Pirmasis tarpsnis – tai dvivėrėmis durelėmis uždaroma talpykla Krikšto reikmėms (Krikšto vandens dubeniui, šventiesiems aliejams). Antras tarpsnis dekoruotas skulptūrine grupe „Jėzaus krikštas“. Krikšto scena vaizduojama laikantis krikščioniškosios ikonografijos. Kompozicijos centre – iki kulkšnių įsibridęs, strėnas persijuosęs Jėzus. Jo dešinėje ant kranto stovi Jonas Krikštytojas ir iš nedidelės kriauklės ant Kristaus galvos lieja vandenį. Dešiniąja ranka Krikštytojas laiko kryžių. Virš krikšto grupės, tarp debesų kamuolių reljefo, vaizduojama iš dangaus besileidžianti Šventoji Dvasia, apšviesta šlovės spindulių.

aukstyn