į pirmą puslapį

Trijų Karalių altorius

Altoriaus pirmo tarpsnio centre įkomponuotas Šv. Kazimiero paveikslas, nutapytas nežinomo Lietuvos dailininko XVIII a. pirmajame ketvirtyje. Šventasis Lietuvos globėjas vaizduojamas stovintis visu ūgiu, kairę ranką atrėmęs į neaukštą staliuką, ant kurio padėta atversta knyga, dešinėje sulenktoje rankoje laikantis baltais žiedais žydinčią lelijos šakelę. 

Tarpsnio šonuose pastatytos skulptūros: dešinėje šv. Kazimiero, kairėje šv. Vaclovo, vaizduojančios karališkosios kilmės šventuosius, gerbiamus kaip viso krašto globėjus. Kazimieras laikomas Lietuvos, Vaclovas – Čekijos globėju. Šių dviejų šventųjų grupavimas itin dažnas LDK bažnyčių altorių puošyboje.

Antrame tarpsnyje, apvaliuose stiukiniuose rėmuose, kabo nedidelis tapybos darbas „Švč. Mergelės Marijos apsilankymas pas Elzbietą“, pakeitęs XIX a. inventoriuose minimą paveikslą „Trijų karalių pasveikinimas“. Kitoks formatas, daugkartiniai atnaujinimai bei taisymai yra visiškai pakeitę šio barokinės stilistikos paveikslo meninį sprendimą. Šonuose kompoziciją rėmina voliutos, ant kurių keterų įkomponuotos sėdinčių angelų figūros. Altorių vainikuoja reljefas, vaizduojantis dekoratyvią vazą ir ją prilaikančius angeliukus.

aukstyn