į pirmą puslapį

Šv. Onos altorius

Analogiškų formų ir struktūros priešingoje presbiterijos pusėje esantis altorius buvo globojamas 1617 m. įsteigtos Šv. Onos brolijos. Tarpsnio centre įkomponuotas titulinis paveikslas „Šv. Ona pati trečioji“. Tarpsnio šonuose pastatytos šventųjų skulptūros. Šventuosius sunku atpažinti, nes jie jau nebeturi rankose laikytų atributų. Kairėje tikriausiai vaizduojamas šv. Joakimas (arba kuris nors iš apaštalų), o dešinėje – šv. Juozapas (arba kuris nors iš apaštalų).

Šv. Onos paveikslas profesionalaus, galbūt vokiečių, dailininko, paveikto Nyderlandų tapybos mokyklos įtakos, XVII a. antrojo ketvirčio pradžioje sukurtas darbas. Kompozicijos schema susiformavo vėlyvosios gotikos skulptūroje, buvo perimta ir plėtojama tapytojų. Marija, žvelgdama į žiūrovą, kelia Kūdikį nuo savo kelių šv. Onai, o ši, suėmusi jo kairę rankutę, bando pasisodinti pas save. Po Marijos ir Onos kojomis pabirę pavieniai rožių, tulpių ir kitų gėlių žiedai, dešinėje pusėje – peizažo fragmentas labai būdingi Nyderlandų tapybos mokyklai. Aukščiau, dangaus sferoje, sutampančioje su pusapskrite paveikslo dalimi, iš abiejų pusių raiškiai tarp kamuolinių debesų pavaizduotos judrių angeliukų grupės. Paveikslo aptaisai šiuo metu nuimti.

Antro tarpsnio centre reljefinio baldakimo apgaubtas tapybos darbas „Rožinio Švč. Mergelė Marija“. Tarpsnio šonuose įkomponuotos angelų skulptūrėlės. Retabulo kompozicija vainikuota dekoratyviu skydu. Paveikslas „Rožinio Švč. Mergelė Marija“ anksčiau buvo Šv. Pranciškaus altoriuje ir į šį perkeltas tarp 1820 ir 1827 m. Paveikslas sukurtas nežinomo Lietuvos dailininko tikriausiai XVIII a. antrojoje pusėje. Jame vaizduojama dangaus soste tarp debesų sėdinti Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu ant kelių. Dievo Motina tiesia rožinį apačioje kairėje priklaupusiam šv. Dominykui, o Kūdikis – šv. Kotrynai Sienietei, klūpančiai apačioje dešinėje.

Tarp retabulo ir antro tarpsnio yra kartušas, kurio centre įrašyti Šv. Onos brolijos kriptograma SAS ir šūkis: FRUCTUS/ CHARITATIS/ SALUS (Meilės vaisius – išganymas). Žinoma, kad LDK Šv. Onos brolijos nariai ant rankos turėdavo nešiotis medalėlį su šv. Onos, Švč. Mergelės Marijos ir Kūdikėlio Jėzaus atvaizdu bei įrašais: vienoje pusėje „Sanctae Annae Societas“, kitoje – „Fructus Charitatis salus“, todėl tokiu dekoru Tytuvėnų bažnyčioje vaizdžiai parodomas šios brolijos pamaldumo turinys.

aukstyn