į pirmą puslapį

Jėzaus Nazariečio altorius

Altorius, dabar skirtas Švč. Jėzaus Širdžiai, turi mūrinę sarkofago formos mensą. Kadaise joje tikriausiai buvo laikomos relikvijos arba Velykų laikotarpiu pastatomas Kristaus karstas. Ant mensos, kaip ir kituose šoniniuose altoriuose, įkomponuotas dekoratyvus, tabernakulį primenantis įrenginys, kurio centre padaryta ertmė relikvijoms laikyti. 

Retabulo pirmo tarpsnio centre kadaise stovėjo Jėzaus prie stulpo skulptūra, kuri dabar, manytina, puošia Kristaus laiptų koplyčią. XVIII a. pab.–XIX a. skulptūra būdavo uždengiama Švč. Trejybės paveikslu. Ši drobė priklausomai nuo liturginių metų švenčių buvo keičiama įkeliamais paveikslais: „Jėzaus karstas“, „Prisikėlimas“ ir „Dangun žengimas“. Šiuo metu altoriaus pirmą tarpsnį puošia Švč. Jėzaus Širdies paveikslas. Šis darbas įkeltas XX a. 8 dešimtmetyje ir yra mažesnis negu niša, todėl apjuostas raudono audinio juosta.

Švč. Jėzaus Širdies paveikslą nežinomas vietinis dailininkas nutapė veikiausiai XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje. Jėzus vaizduojamas stovintis prie pat apatinės kraštinės gana erdviame debesuoto dangaus fone, kaip įprasta, žvelgiantis tiesiai į žiūrovą. Paprastai tokio turinio paveiksluose Viešpats kairiąja ranka rodo į savo atvertą širdį, dešiniąja laimina. Tačiau būta pavyzdžių, kaip ir šiuo atveju, kai, praskleidęs tuniką, Jėzus į širdį rodo abiem rankomis. Kompoziciją papildo keli angelų biustai ir sparnuotos galvutės, įkomponuotos įvairiose vietose pačiuose drobės pakraščiuose.

Tarpsnio šonuose, tarp kolonų, pastatytos pranašų skulptūros: kairėje vaizduojamas Aaronas, dešinėje – Mozė. Abu vaizduojami tradiciškai ir lengvai atpažįstami. Aaronas – senyvas, žydų kunigo drabužiais, ant galvos – tiarą primenantis galvos dangalas, rankose laiko smilkytuvą. Mozė pavaizduotas irgi senyvas, su Dekalogo lentelėmis iškeltoje kairėje rankoje. Antrame altoriaus tarpsnyje trimis išraiškingomis grupių kompozicijomis („Bėgimas į Egiptą“, „Kūdikėlių išžudymas“, „Kristaus kapo sargybinis“) tarsi pasakojamas Kristaus gyvenimas nuo gimimo iki mirties bei prisikėlimo.

aukstyn